În 9 martie 2015, într-un cadru organizat de Departamentul de Limbi şi Literaturi Străine al Universităţii Lumina, cunoscutele jurnaliste şi specialiste media Irina Păcurariu, Mona Dîrţu, Mihaela Antoche şi Iuliana Alexa au participat la un seminar susținut în cadrul Proiectului „Media FEM – Şcoala Naţională de Jurnalism”, ce are ca obiectiv general promovarea principiului egalității de șanse și de gen în cadrul comunităţii mass-media atât prin instruirea membrilor activi, cât şi prin calificarea şi recalificarea celor care lucrează deja în domeniu sau a celor care doresc să intre în această comunitate.

 

Lucrările au fost deschise de conf. dr. Filip Stanciu, Rectorul Universităţii Lumina, şi de Preşedintele acesteia, prof. dr. Huseyin Padem.

S-au discutat numeroase probleme legate de actuala evoluţie a mediei în ţară şi în lume, în legătură directă cu ceea ce implică astăzi a lucra în acest domeniu. Participarea activă a studenţilor şi a cadrelor didactice au menţinut viu interesul prezentărilor şi au constituit o bună introducere a studenţilor participanţi la viaţa profesională care-i aşteaptă.