În data de 4 decembrie 2014, departamentul de Limbi Moderne Aplicate din cadrul UESEL a organizat un eveniment la care a fost invitat traducătorul şi criticul Radu VANCU, conf. dr. la Universitatea Lucian Blaga, Facultatea de Litere și Arte, Sibiu. Acesta a ţinut o prelegere pe tema traducerii culturale in poezia contemporană, adresată profesorilor şi studenţilor din cadrul departamentului. Acest workshop şi-a propus să familiarizeze studenţii cu teoria si tehnicile de traducere a textului poetic, să prezinte o abordare comparatistă a terminologiei din vocabularul poeziei confesive în contextul mai larg al semanticii şi semioticii paradigmelor moderne și postmoderne ale poeziei autohtone şi să situeze poezia contemporană autohtonă în orizontul traducerii culturale. Prelegerea a fost urmată de o serie de întrebari din partea cadrelor didactice şi a studenţilor, ce au generat o serie de dezbateri referitoare la rolul traducerii in relaţie cu domeniul limbilor moderne aplicate.

 

 

Traducere culturala in poezia contemporana

(Poetry: Translating Individuation)

Data/Date: 04.12.2014;

Ora/Hours: 11.00-13.00, lunch: 13.00-14.00 (11.00-13.00, lunch: 13.00-14.00);

Locația/Place: Sala VIP;

Organizatori/Organizers: Departamentul LMA (LMA Department);

Continut/Content:

Prelegere pe tema traducerii culturale in poezia contemporana ținută de poetul, traducatorul si criticul Radu VANCU, lect. dr. la Universitatea Lucian Blaga, Sibiu, Facultatea de Litere și Arte.

(Lecture on contemporary poetry, held by Radu VANCU: poet, translator, literary critic and PhD. lecturer at Lucian Blaga University, Sibiu, Faculty of Letters and Arts);

Grupul țintă/Targeted audience: Profesorii și studenții Departamentului de Limbi Moderne Aplicate.(Faculty and students in the Applied Modern Languages department)

Obiective/Aims:

1. Familiarizarea studentilor cu teoria si tehnicile de traducere a textului poetic/Introducing theories and techniques of poetic translation to students

2. Prezentarea comparatista a terminologiei din vocabularul poeziei confesive in contextul mai larg al semanticii si semioticii paradigmelor moderne și postmoderne ale poeziei autohtone;

Presenting a comparative approach to local poetry from a modern and postmodern perspective

3. Situarea poeziei contemporane autohtone în orizontul traducerii culturale. Definirea traducerii de text poetic din perspectiva“au dedans” in simbioza: poet-text-traducere-cititor/ Situating local contemporary poetry in the context of cultural translation.

  • Workshop__1
  • Workshop__2
  • Workshop__3
  • Workshop__4
  • Workshop__5
  • Workshop__6