Domeniu fundamental Științe Umaniste
Domeniu de licență Limbi moderne aplicate
Program de studiu de licență Limbi moderne aplicate - Engleză-Turcă
  Limbi moderne aplicate - Engleză-Franceză
Forma de învățământ IF - învățământ cu frecvență
Durata studiilor 3 ani
Credite ECTS 180 de credite
Cifra de școlarizare

25 de locuri (Engleză - Franceză)

25 de locuri (Engleză - Turcă)

 

Misiunea programului Limbi Moderne Aplicate este de a forma viitori specialiști în domeniul limbilor străine, pregătiți să își aducă aportul în orice domeniu de activitate ce implică relații internaționale sau interculturale.

Specializarea LMA beneficiază de aportul profesorilor vorbitori nativi ai limbilor straine predate (Engleză, Franceză și Turcă).

Studenţii beneficiază de cursuri şi conferinţe susţinute de profesori şi specialişti români şi străini, recunoscuţi în plan naţional, european şi non-european.

Un obiectiv permanent al Facultăţii de Ştiinţe Economice și Politice este acela de a antrena studenţii în activități de cercetare ştiinţifică. Rezultatele cercetărilor studenţeşti se vor disemina cu prilejul sesiunilor de comunicări ştiinţifice ale studenţilor sau în cadrul conferințelor și workshop-urilor. 

 

Competențe

Studenții programului Limbi Moderne Aplicate vor dezvolta competenţe profesionale și personale esențiale, precum:

  • comunicare efectivă în cel puțin două limbi moderne, într-un cadru larg de contexte profesionale și culturale
  • aplicarea adecvată a tehnicilor de traducere și mediere în domenii de interes larg sau semispecializate
  • aplicarea adecvată a tehnicilor generale de documentare, căutare, clasificare şi stocare a informaţiei, folosirea programelor informatice (dicţionare electronice, baze de date), stăpânirea bazelor tehnoredactării şi corecturii de texte, folosirea programelor de tehnoredactare a documentelor pe calculator şi a tehnicilor de arhivare a documentelor
  • relaţionarea în contexte instituţionale diverse (instituţie, întreprindere economică, ONG) şi utilizarea unor cunoştinţe generale şi semispecializate în domeniile profesionale de aplicaţie ale specializării
  • comunicare în situaţii profesionale multilingve de integrare, negociere şi mediere lingvistică şi culturală 

 

Perspective de carieră

Absolvenții specializării Limbi Străine Aplicate își vor putea folosi competențele de traducător și interpret în cadrul instituțiilor guvernamentale (Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Turismului, Ministerul Apărării, etc) sau în cadrul diverselor companii (firme de avocatură sau consultanță, agenții de turism, hoteluri, bănci, posturi de radio și televiziune etc). Aceștia vor putea opta și pentru cariere ca jurnalist, editor, specialist relații publice, ghid turistic, etc.

Una dintre perspectivele cele mai atrăgătoare este cariera de interpret în cadrul unor instituții sau organizații internaționale:

  • structuri ale Uniunii Europene (Consiliul Europei, Parlamentul European, etc)
  • NATO (Organizația Tratatului Nord Atlantic)
  • UN (Națiunile Unite)
  • UNESCO (Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură)
  • ambasade