Limbi moderne aplicate - Engleză-Franceză
Anul I
Semestrul I Semestrul II
Discipline obligatorii
Lingvistică generală și aplicată I Lingvistică generală și aplicată II
Civilizație britanică Civilizație americană
Limba contemporană engleză Limba contemporană engleză
Limba contemporana franceză Limba contemporana franceză
Laborator lingvistic - engleză Laborator lingvistic - engleză
Laborator lingvistic - franceză Laborator lingvistic - franceză
Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică şi sport
Discipline opționale
Introducere în drept Introducere în economie
Introducere în drept european Introducere în economia UE
Comunicare interculturală Terminologie
Introducere în studii culturale Lexicologie
Introducere în teoria informației și comunicării I Introducere în teoria informației și comunicării II
Structuri morfo-sintactice I Structuri morfo-sintactice II
Discipline facultative
Limba străină C Limba străină C

 

Anul II
Semestrul I Semestrul II
Discipline obligatorii
Civilizație franceză Civilizație franceză
Limba contemporană engleză Limba contemporană engleză
Limba contemporană franceză Limba contemporană franceză
Laborator lingvistic - engleză Laborator lingvistic - engleză
Laborator lingvistic - franceză Laborator lingvistic - franceză
Teoria și practica traducerii A Teoria și practica traducerii B
Educație fizică și sport Educație fizică și sport
Activitați independente
Stagiu de practică Stagiu de practică
Discipline opționale
Eficiența investițiilor Tipologia discursului
Relații comerciale internaționale Analiza discursului
Globalizare culturală Instituții ale UE
Dinamica traducerii culturale Dreptul afacerilor
Discipline facultative
Limba străină C Limba străină C
Anul III
Semestrul I Semestrul II
Discipline obligatorii
Limba contemporană engleză Limba contemporană engleză
Limba contemporana franceză Limba contemporana franceză
Laborator lingvistic - engleză Laborator lingvistic - engleză
Laborator lingvistic - franceză Laborator lingvistic - franceză
Teoria și practica traducerii A Teoria și practica traducerii B
Activitați independente
  Elaborare lucrare diplomă
Discipline opționale
Metodologia documentării Baze de date
Limbaje de specialitate Tehnoredactarea lucrărilor științifice
Globalizare, regionalizare și media audiovizuală Sociologie publică
Antropologie culturală și interpretare de text Sociologie aplicată
Managementul proiectelor Informatică aplicată la limbaj
Publicitate și cultură populară Informatică aplicată în birotică
Discipline facultative
Limba străină C Limba străină C
Limbi moderne aplicate - Engleză-Turcă
Anul I
Semestrul I Semestrul II
Discipline obligatorii
Lingvistică generală și aplicată I Lingvistică generală și aplicată II
Civilizație britanică Civilizație americană
Limba contemporană engleză Limba contemporană engleză
Limba contemporana turcă Limba contemporana turcă
Laborator lingvistic - engleză Laborator lingvistic - engleză
Laborator lingvistic - turcă Laborator lingvistic - turcă
Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică şi sport
Discipline opționale
Introducere în drept Introducere în economie
Introducere în drept european Introducere în economia UE
Comunicare interculturală Terminologie
Introducere în studii culturale Lexicologie
Introducere în teoria informației și comunicării I Introducere în teoria informației și comunicării II
Structuri morfo-sintactice I Structuri morfo-sintactice II
Discipline facultative
Limba străină C Limba străină C

 

Anul II
Semestrul I Semestrul II
Discipline obligatorii
Civilizație turcă Civilizație turcă
Limba contemporană engleză Limba contemporană engleză
Limba contemporană turcă Limba contemporană turcă
Laborator lingvistic - engleză Laborator lingvistic - engleză
Laborator lingvistic - turcă Laborator lingvistic - turcă
Teoria și practica traducerii A Teoria și practica traducerii B
Educație fizică și sport Educație fizică și sport
Activitați independente
Stagiu de practică Stagiu de practică
Discipline opționale
Eficiența investițiilor Tipologia discursului
Relații comerciale internaționale Analiza discursului
Globalizare culturală Instituții ale UE
Dinamica traducerii culturale Dreptul afacerilor
Discipline facultative
Limba străină C Limba străină C
Anul III
Semestrul I Semestrul II
Discipline obligatorii
Limba contemporană engleză Limba contemporană engleză
Limba contemporana turcă Limba contemporana turcă
Laborator lingvistic - engleză Laborator lingvistic - engleză
Laborator lingvistic - turcă Laborator lingvistic - turcă
Teoria și practica traducerii A Teoria și practica traducerii B
Activitați independente
  Elaborare lucrare diplomă
Discipline opționale
Metodologia documentării Baze de date
Limbaje de specialitate Tehnoredactarea lucrărilor științifice
Globalizare, regionalizare și media audiovizuală Sociologie publică
Antropologie culturală și interpretare de text Sociologie aplicată
Managementul proiectelor Informatică aplicată la limbaj
Publicitate și cultură populară Informatică aplicată în birotică
Discipline facultative
Limba străină C Limba străină C